html { margin: 0; padding: 0; text-align: center; background: #000; color: #FFFFFF; } body { margin: 20px auto 0 auto; color: #FFFFFF; } img { margin: auto; padding: 0; border: 24px solid #1B1B1B; } h1 { color: #F2F2F2; font-size: 1.3em; }

Darmowy e-book: Yormun – Wyklęty Anioł: Zarzewie

Yormun – Wyklęty Anioł

dzigoma.eu